ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Klauser Adrienn egyéni vállalkozó (székhely: 1121 Budapest Rácz Aladár köz 6; adószám: 67896433-1-43; engedélyszám: 50917444;). (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő neve: Klauser Adrienn egyéni vállalkozó
Az adatkezelő címe: 1121 Budapest Rácz Aladár köz 6.
Telefon: 06-30/428 9253
E-mail: info@carboncocohungary.hu

1. Kezelt adatok köre
Webáruház: A webáruházzal összefüggésben kezelt adatok: számlázási név, számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, telefonszám.

2. Adatkezelés célja

A webáruházban történő adatkezelés célja:

a, www.carboncocohungary.hu webáruház üzemeltetése;
b, a webáruház üzemeltetése során a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, a megrendelésből származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
c, a vevők azonosítása, a többi vevőtől való megkülönböztetése, a vevővel való kapcsolattartás;
d, a webáruház fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
e, vásárláshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés.

3. Adatkezelés időtartama
Webáruház: Az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését vagy a megrendelés bármilyen okból (elállás, nem fizetés) történő törlését követő 15 munkanapon belül törlésre kerülnek. A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

4. Adatkezelési nyilvántartási szám
Webáruház: Az adatkezelés az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vevőkre vonatkozik, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs szükség.

5. A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése a webáruházat igénybe vevő vevő önkéntes hozzájárulásán alapul, azaz jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja. A vevő a hozzájárulást a megrendelés elküldésével adja meg.

6. Regisztráció: A webáruházban nincs regisztráció.

7. Adathelyesbítés, hozzájárulás visszavonása:
A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során az ügyfélszolgálatnak írt levéllel (e-mail, postai út) módosíthatóak. A szállítási adatok a kiszállítás megkezdését követően nem módosíthatóak.
A vevő kérheti az ügyfélszolgálat bármely 8. pont szerinti elérhetőségén a személyes adatainak törlését, amelynek az Adatkezelő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni.

9. Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

email cím: info@carboncocohungary.hu,
telefonszám: 0630/428 9253
cím: 1121 Budapest Rácz Aladár köz 6
Az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

9. Adatbiztonság: Az Adatkezelő a MediaCenter Hungary Kft-nél (székhely:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

10. Cookie:Az Adatkezelő a webáruház működésének érdekében, a webáruház szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódóan cookie-kat helyezhet el. (cookie- egy a felhasználó gépén tárolt információs fájl, amely pl. beállításokat, preferenciákat tartalmaz annak érdekében, hogy egy későbbi látogatás során a felhasználót és az általa használt beállításokat automatikusan, újabb beállítások nélkül be lehessen tölteni).

11. Naplózott adatok: Az Adatkezelő statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 8 napot követően törli: látogatás dátuma, IP cím, operációs rendszer verziójának adatai, böngésző típusa és verziószáma, az elért tartalom és az előzőleg látogatott tartalom címe.

12. A webáruház működése során az Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében az alábbi cégeket veszi igénybe a szállításhoz a vevő döntése alapján:
–     DPD Hungária Kft. (Budapest, Késmárk u. 14/b, 1158)
A hírlevélhez megadott személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, azokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli.

13. A bankkártyás fizetés a  PayPal szolgáltatásokon keresztül történik, melynek során az Adatkezelő nem fér hozzá a vevő bankkártya adataihoz. A bankkártyás fizetés teljesítésének ellenőrzésére az egyedi vásárlási azonosító szolgál.

14. Jogorvoslat: Bármely érintett személy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelme vagy vélt jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Tájékoztató érvényes: 2016. december 26. napjától